Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict of geschil door bemiddeling of onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Dit betekent dat beide partijen ook letterlijk met elkaar aan tafel zitten. Zo kunnen alle aspecten en achtergronden van het conflict en mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken. De mediator bemiddelt daarbij, dat wil zeggen dat hij of zij het gesprek zo begeleidt dat partijen tot overeenstemming kunnen komen De mediator levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit. De ervaring leert dat in veel gevallen door mediation een oplossing bereikt kan worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Partijen blijven namelijk zelf betrokken bij de manier waarop het conflict wordt opgelost.

Bio  voorbeeld 

Caroline Kloppers is MfN-registermediator | IMI certified mediator en was tot mei 2016 tevens advocaat. Zij is partner bij BosnakBender in Arnhem. Als business-to-business mediator bemiddelt Caroline Kloppers bij allerhande zakelijke conflicten, zoals conflicten binnen samenwerkingsverbanden, tussen samenwerkende partners/vennoten, binnen teams of besturen, tussen organisaties, bij arbeidsgerelateerde geschillen en bij vastgoedgerelateerde geschillen. Zij werkt onder meer als rechtbankmediator voor de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

Zakelijk conflict

Indien je een zakelijk geschil hebt en snel een oplossing wilt, kan mediation je helpen. Geen dure brieven van advocaten of het onnodig juridiseren van bepaalde onderdelen van het conflict. In jouw zakelijke werkelijkheid helpt dit vaak niet en dit geldt meestal ook voor de andere partij. Als het vijf voor twaalf is, wil je niet aan langdurige procedures vastzitten maar direct aan de slag om het geschil op te lossen.

Soms gaat de mediation vooral om het organiseren van de onderhandelingen en zorgen dat er met de juiste sfeer en de juiste argumenten samen in oplossingen wordt gedacht.

Het kan ook zijn dat mediation wordt gedaan om weer met elkaar in gesprek te komen en een negatieve verstandhouding te verbeteren.

Ook kan het bij de mediation gaan om een neutrale gespreksbegeleider aan tafel te hebben die ook de juridische vastlegging van de afspraken kan verzorgen.

Het mooie van mediation is dat het traject zo wordt opgepakt wat past bij hetgeen waar jij behoefte aan hebt.

Mediation voor de onderneming

Indien sprake is van een conflict binnen het (familie) bedrijf, zijn de belangen meestal groot en complex. Vaak zijn, op het eerste gezicht, ieders belangen ook nog tegenstrijdig aan elkaar.

Soms is er helemaal nog geen sprake van een conflict, maar lopen bepaalde zaken niet lekker en zien partijen in dat als daar niet over gecommuniceerd wordt op juiste wijze, een conflict in de maak is of de situatie nooit gaat verbeteren. En verbetering wil juist iedereen wel.

Ook kunnen binnen een onderneming vragen spelen over de toekomstvisie van partijen over de onderneming. Wat is het doel en hoe vaar je met de onderneming weer een duidelijke (gezamenlijk) uitgezette koers? Want soms wordt door de drukte die de onderneming met zich meebrengt hierbij niet stilgestaan terwijl een gezamenlijk gedragen visie over de onderneming wel nodig is om een koers te gaan varen waarmee je je doel bereikt.

In al deze gevallen kan mediation een manier zijn om het conflict of andere vraagstukken die spelen binnen de onderneming op een constructieve manier op te pakken. Er is bij mediation niet alleen aandacht voor bijvoorbeeld de emotionele aspecten of communicatiepatronen, maar ook kan bij mediation voor beide partijen weer inzichtelijk worden waar het nu echt om draait, wat het meest belangrijk is of misschien wel de grootste zorg. Want als je dit niet weet van elkaar, is het lastig een oplossing te vinden.

De mediator kan daarnaast het juridisch kader schetsen, zodat je weet waar je nog meer rekening mee moet houden. Want niet alleen gaat het erom om een bepaalde situatie op te lossen, te verbeteren of te optimaliseren, ook, indien daarvan sprake is, moet de oplossing juridisch, financieel en fiscaal houdbaar zijn.

Juist de combinatie van expertise op het gebied van de onderneming,de juridische aspecten die bij de onderneming komen kijken én het kunnen gebruik maken van een oplossingsgerichte mediator, maakt dat je bij Ek-advies op het goede adres bent.

Echtscheiding

Bij echtscheiding spelen veel facetten een rol. Alleen de ‘gewone huis tuin en keuken’ echtscheiding is al complex. Laat staan dat er in het huwelijkse vermogen ook een onderneming aanwezig is. Alimentatie berekenen aan de hand van een loonstrookje is dan niet meer mogelijk. Het vermogen vaststellen is niet eenvoudig als de waarde van de onderneming niet zomaar uit de jaarrekening te halen valt. Hoe ga je hiermee om? En wat als de onderneming niet kan worden voortgezet indien het huwelijkse vermogen wordt verdeeld?

Hierover kan heel lang geprocedeerd worden, waarbij de kosten hoog zijn en de periode dat je in de echtscheiding zit lang is. Een vechtscheiding wil niemand. En daarbij, voor een rechter is het ook lastig om in het echtscheidingsvraagstuk beslissingen te nemen als het gaat om een onderneming, want zo eenvoudig is het gewoon niet.

Bij een dure en lange gerechtelijke procedure hebben jij en je partner de uitkomst, en dus vaak ook de toekomst, niet meer in eigen hand. Laat staan dat er ruimte is om de emoties die bij de echtscheiding komen kijken met elkaar uit te praten of te bespreken. Mediation is een kans om dit te voorkomen. Samen in gesprek raken en met elkaar proberen een oplossing te vinden die voor beide aanvaardbaar is.

Door te kiezen voor mediation, kies je voor een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige gespreksbegeleider en ondersteuning bij het echtscheidingsproces. De regie van de echtscheiding ligt niet bij anderen, maar bij jezelf. De echtscheiding wordt organiseerbaar. Ek-advies ondersteunt hierbij graag.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search