Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict of geschil door bemiddeling of onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Dit betekent dat beide partijen ook letterlijk met elkaar aan tafel zitten. Zo kunnen alle aspecten en achtergronden van het conflict en mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken. De mediator bemiddelt daarbij, dat wil zeggen dat hij of zij het gesprek zo begeleidt dat partijen tot overeenstemming kunnen komen De mediator levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit.
De ervaring leert dat in veel gevallen door mediation een oplossing bereikt kan worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Partijen blijven namelijk zelf betrokken bij de manier waarop het conflict wordt opgelost.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search