Register voor mediators

Paul van der Wal MfN registermediator, zakelijk mediator, geaccrediteerd Familiemediator en Mediator in Strafzaken is een groot voorstander van de bevordering van duurzame geschiloplossing en een kwaliteitskeurmerk voor mediators.

Op dit moment mag een ieder zich mediator noemen, zonder enige opleiding of ervaring. Dit leidt tot wildgroei en onduidelijkheid bij de consument.” Paul is als Registermediator® bij de Mfn aangesloten en lid van de  VMSZ, vereniging van mediators in strafzaken, de NMv , Nederlandse mediation verenigingen, de VAN, vereniging van arbeidszaken, alle mediator vakvereniging die zich sterk maken voor wettelijke regelgeving en het borgen van kwaliteit. HighTruste mediator voor de Raad voor Rechtsbijstand en Rechtbank mediator.

Ik heb het nog eens opgezocht.

De lancering van de Mediation Federatie Nederland, vond plaats tijdens het Mediationcongres 2013 op vrijdag 15 november in Utrecht.

De grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de ‘Mediatorsfederatie Nederland’. Met als missie de kwaliteit van mediation te bevorderen en namens het mediationveld als gesprekspartner voor de overheid op te treden. 

Een belangrijke activiteit van de Mediatorsfederatie Nederland is de wetgevingsadvisering en de vertegenwoordiging van de belangen van mediators in het kader van de op stapel staande mediationwet. De federatie heeft een advies uitgebracht en onderhoudt intensief contact met Tweede Kamerlid Ard van der Steur over deze wet.

De MFN heeft de kwaliteitscriteria voor de register mediator vast gelegd en de SKM beheert nu dit register. Dit register vastleggen in een wettelijk kader zou mooi zijn, als dit dan ook samen valt met de bescherming van de beroepstitel “mediator” biedt meer inzicht voor de rechtzoekende over de kwaliteit van de bijstand.

Het blijft van belang om kritisch te blijven ten aanzien van de vormgeving van de wettelijke regulering. Het is eerst mogelijk om duurzame afspraken te maken als er sprake is van partijen die samen aan deze duurzame oplossing willen werken, daar zijn de mediation vaardigheden voor nodig  en de kwaliteit van de mediator moet er voor kunnen zorgen dat er sprake is van ’informed consent’ bij de partijen. De lat ligt nu hoog; dat is niet voor niets. Mensen zoeken niet altijd een juridische oplossing, dan gaan ze wel via de advocatuur naar de rechtbank, ze zoeken wel een oplossing die recht doet aan de voorliggende zaak en  waar ze mee verder kunnen. Dat maakt mediation zo mooi. Paul van der Wal

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search