Toch geld voor mediation naast strafrecht

 In Geen categorie
Er is dit jaar toch geld voor mediation in het strafrecht. De Tweede Kamer heeft een amendement op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie aangenomen waardoor de mediation binnen het strafrecht toch weer mogelijk is.

Bij mediation in strafrecht wordt gekeken of dader en slachtoffer gebaat zijn bij contact onder begeleiding van een mediator. Een slachtoffer kan hierdoor soms aangedaan leed beter verwerken en de dader ziet wat hij aanrichtte. Mediation is alleen aan de orde als het slachtoffer dit wil.

Dekking

Minister Van der Steur kondigde eerder aan dat er in 2017 geen geld voor is. PvdA-Kamerlid Recourt diende met steun van D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks een amendement met als doel toch de benodigde 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Volgens het amendement kon dekking worden gevonden door gereserveerde middelen voor de reorganisatie van bestuursrecht in hoogste instantie hiervoor te gebruiken. Eerder trok het kabinet het wetsontwerp hiertoe in. De Tweede Kamer nam het amendement aan. De begroting van V en J is ook aangenomen.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een
onafhankelijke derde, de mediator. Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search